Вакансии кассы страхования по безработице в Нарве:

Обучение на специальность "сиделка".

Программа обучения:

Hooldusõde

Kokku 320 tundi

2400.- eur

Kursusel käsitletud õppeained:

1.  Hooldusõe töö alused

8 tundi

2.  Abivajaja ja tema võrgustikuga kontakti loomine ja suhtlemine

16 tundi

3.  Abivajaja abistamine elamistoimingutes

24 tundi

4. Töötervishoid ja -ohutus

8 tundi

5. Kliendisuhtluse alused

40 tundi

6. Esmaabi

24 tundi

7. Abivajaja toimetuleku toetamine ning tervishoiu- ja rehabilitatsiooniteenuste korraldamine

8 tundi

8. Abivajaja tervist ja elukvaliteeti mõjutavate tegurite hindamine ja abivajaja toetamine

24 tundi

9. Kutsekeel (saksa keel)

80 tundi

10. Vaatluspraktika

80 tundi

11. Eksam

8 tundi

 

Õpitulemused

  • Õppija teab ja tunneb hooldusõe töö aluseid, oskab hinnata ja määrata aiavajaduse ulatust.
  • Õppija teab ja tunneb tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandealast seadusandlust ja oskab seda oma töös rakendada.  
  • Õppija oskab juhendada, abistada ja toetada abivajajat inimväärse elu korraldamisel, tema erinevate vajaduste rahuldamisel ning abistamisel elamistoimingutes.
  • Õppija teab erinevaid suhtlemisviise ja –vorme ning oskab neid oma töös rakendada.
  • Õppija teab inimsuhete tähtsust toimetulekule ja oskab toetada abivajajat, oskab käituda erinevates teenindussituatsioonides.
  • Õppija tunneb erialast terminoloogiat saksa või eesti keeles ning oskab end igapäevatööst tulenevates olukordades väljendada.
  • Õppija on ette valmistatud Hooldusõde I kutseeksami sooritamiseks. 

 

Kursuse läbiviijate kvalifikatsioon

Natalja Metelitsa:

Haridus: Tallina Meditsiinikool- Üldõde

kõrgharidus; täiskasvanute koolitaja/ andragoog VI kutsetunnistus. Natalja on valitud Ida-Virumaa 2009. a. Aasta Koolitajaks. 

Lektori täiskasvanute koolitamise kogemus:  11 a.

 

Natalja Skvortsova:

Haridus: Санкт-Петербургский государственный университет

kõrgem, magistri kraad (psühholoog, psühholoogia õppejõud); täiskasvanute koolitaja/ andragoog V kutsetunnistus.

Lektori täiskasvanute koolitamise kogemus:  21 a.

 

Marina Terentjeva:

Haridus: Tartu Ülikoll

kõrgharidus (eesti ja saksa keele filoloogia). Marinal pikaajaline kogemus saksa keele koolitamisel. Marinal on koolitanud erinevaid sihtrühmasid: õpilasi, täiskasvanud inimesi, töötuid jt.

Lektori täiskasvanute koolitamise kogemus:  4 a.