Вакансии кассы страхования по безработице в Нарве:

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: MTÜ UUS SILD
Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr. 182377

1. Õppekava nimetus:
Aednik

2. Õppekava koostamise alus:
Kutsestandardite Nooremaednik, tase 3 ja Aednik, tase 4 alusel.


3. Eesmärk ja õppeväljundid
Eesmärk: õppija on valmis sisenema tööturule aianduse valdkonnas ja asuma tööle aednikuna või
alustama oma äri.
Õpiväljundid: Aedniku koolituse lõpunu
   • õppija omandab nii teoorias kui ka praktikas aednikuna tööks vajalikud teadmised ja
   oskused;
   • õppija tunneb aianduse valdkonda;
   • õppija oskab iseseisvalt rakendada oma erialaseid teadmisi ning oskusi erinevates
   töösituatsioonides;


4. Sihtgrupp ja õppealustamise tingimused

   Sihtgrupp: Õpingutele on oodatud inimesed, kes soovivad töötada aednikuna.
   Õppe alustamise tingimused: Põhiharidus.

 

5. Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskond ja õppevahendid

Õppe maht ja ülesehitus: Koolituse kogumaht on 200 õppetundi, millest 120 tundi
auditoorset tööd, 80 tundi praktikat töökeskonnas.
Õppekeskkond: Õpe toimub statsionaarses ja mittestatsionaarses õppevormis. Osalejatele
on koolituskeskuse poolt tagatud õppemiseks vajalikud vahendid. Isiklikud töövahendid
soetab õppija ise.