Puhastusteenindaja koolitus.

250 t. Hind 2500.- eur*

Koolituse kava.

 

Nr.

 Mooduli nimetus

Maht õppetundides

kokku

1

 Puhastusteenindaja töö alused

12

2

 Keemia alused

32

3

 Puhastustööde tehnika

32

4

 Põrandate hoolduskoristus vastavalt etteantud juhistele 

32

5

 Lagede hoolduskoristus vastavalt etteantud juhistele

24

6

 Seinte hoolduskoristus vastavalt etteantud juhistele

32

7

 Mööbli hoolduskoristus vastavalt etteantud juhistele

24

8

 Töökeskkond ja -ohutus

16

9

 Suhtlemine ja klienditeenindus

40

11

 Eksam: praktilise töö sooritamine

6

 

 KOKKU

250

*hind kehtib gruppidele  1-2 inimest

 

Õpitulemused

  • Õppija puhastustööde aluseid ja puhastustöödel enamkasutatavaid seadmeid.
  • Õppija tunneb puhastustööde tehnikaid erinevate pindade jaoks, oskab valida vastavad puhastusvahendid.
  • Õppija oskab käituda erinevates klienditeenindussituatsioonides.
  • Õppija on ette valmistatud Puhastusteenindaja I kutseeksami sooritamiseks. 

 

Kursuse läbiviijate kvalifikatsioon

Elena Uliyanenok:

kõrgharidus, täiskasvanute koolitaja/ andragoog VI kutsetunnistus. Elenal on pikaajaline kogemus õppetöö läbiviimisel nii õpilastele kui ka täiskasvanutele. Ta on koolitanud erinevaid sihtrühmasid: õpilasi, täiskasvnud inimesi, töötuid, vaegkuuljaid, ettevõtete töötajaid jt. Koolituste teemad: puhastusteenindus; klienditeenindamise alused; isiklik hügieen töökohal.

Lektori täiskasvanute koolitamise kogemus:  9 a.

 

Natalja Metelitsa:

Haridus: Tallina Meditsiinikool- Üldõde

kõrgharidus; täiskasvanute koolitaja/ andragoog VI kutsetunnistus. Natalja on valitud Ida-Virumaa 2009. a. Aasta Koolitajaks. 

Lektori täiskasvanute koolitamise kogemus:  11 a.