1200px Kindlused Narva je kaldal

PROJEKT „Võimalused innustavad saavutama!“ 50+, 2013.a.

Jaanuaris 2012 valmistas MTÜ Uus Sild ette Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Võimalused innustavad saavutama!“, mis sai Innove SA poolt toetuse (projekti nr 1.3.0102.12-0414). Projekti kestuseks koos ettevalmistava etapiga on 24 kuud (02 / 01 /2012 – 31 / 12 /2013).

Projekti sihtgrupp on Narva linnas elavad vanemaealised (50+) vene keelt kõnelevad töötud.

Projekti üldine eesmärk on tööpuuduse ja mitteaktiivsuse vähenemine ning tööhõive suurendamine vanemaealiste töötute (50+) seas Narva linnas.

Projekti mõõdetavad kavandatud tulemused:

  • 100 vanemaealist (50+) tööta jäänud inimest osaleb individuaalses psühholooginõustamises
  • 100 vanemaealist (50+) tööta jäänud inimest osaleb karjäärinõustamises
  • 100 vanemaealist (50+) tööta jäänud inimest osalevad tööklubis
  • 50 vanemaealist (50+) tööta jäänud inimest osaleb 2-kuulises tööpraktikal
©2018 MTÜ Uus Sild. All Rights Reserved.

Search