1200px Kindlused Narva je kaldal

Alates 1. oktoobrist 2018 käivitas MTÜ Uus Sild Põhjamaade Ministrite Nõukogu vahendusel uue projekti "Tutors´Bridges" (Sillad täiuslikku ellu) koos partneritega Taanist ja Venemaalt. Ja seda sündmust tähistati 15 istikute istutamisega.

Projekti eesmärk: pakkuda ja töötada välja valitsusväliste organisatsioonide, vaimsete ja kognitiivsete erivajadustega inimeste ja tööandjate vahelise koostöö mudeli, et aidata suurendada nende inimeste tööhõivet Petrozavodskis ja Narvas.

PROJEKTIST

Rahvusvaheline projekt „People,s Parks” alustas Narva linnas oma tööd 2017.a jaanuarist ja see on kutsutud ellu selleks, et kujundada soodsat koostöö õhkkonda linnakeskkonna parendamiseks ja meie linna parkide korrastamiseks. Projekt sai toetuse Põhjamaade Ministrite Nõukogult „NORDEN“. Projektis osalejateks on: Petrozavodski mittetulundusühingud, Narva MTÜ „Uus Sild“ ja Kopenhaageni (Taani) ühiskondlik organisatsioon.

Projekti võetakse:

Milleks on projekt ellu kutsutud:

Projekti eesmärk on anda osalejatele rohkem võimalusi praktilise töökogemuse saamiseks Narva linna ettevõtetes.

  • Kui mingi eriala pakub Teile huvi, kuid Teil puudub selle eriala eripärasusest arusaamine – pakume Teile tutvumispraktikaläbimist (10 tööpäeva)
  • Kui Teil on mingi eriala omandatud, kuid puudub vastav töökogemus antud valdkonnas – pakume Teile tööpraktikaläbimist (2 kuud).

Projekt, mille nimetust tõlgitakse kui „ Mitmesugused eneserealiseerumise teed euroopa ühiskonnas“, teostub euroopa programmi “GRUNDTVIG” raamides ja on suunatud täiskasvanute õppe arendamisele.

Projekti initsiaatoriks ja koordineerijaks on õppekeskus MTÜ Uus Sild(Eesti). Partneriteks astusid Casa Seis (Portugal), Cappadocia Training Academy (Türgi), SINTAGMI s.r.l. (Itaalia). Projekti tähtsaimaks ülesandeks on kogemuse ja metoodikate vahetamine, aga ka abistava õppekursuse väljatöötamine täiskasvanute jaoks, kes ei ole hõivatud ametialases tegevuses, kuid kes soovivad muuta oma elu ning osaleda aktiivselt ühiskonna elus.

©2018 MTÜ Uus Sild. All Rights Reserved.

Search