banner 2

Õppekava „Seemnest sirgub puu“

33

Õppekava on pikaajalise projekti „Linnaaedade maailm“ pidevalt korduv algetapp, mille eesmärgiks on lasteaialaste ja kooliõpilaste kaasamine linnaruumi ümberkujundamisprotsessi ning linna parkide ja õuede haljastusse.

Projektialane tegevus hõlmab kogu taime elutsüklit: alates seemiku kasvatamisest seemnest kuni istiku istutamiseni linna territooriumile. Osalejad õpivad aktiivõppemeetodite abil seemnest puu kasvatamise kõiki etappe ning teevad loomingulise kokkuvõtte oma tegevustest.

Soovijad saavad jätkata seemnete arengu vaatlust ning edasist tööd istikutega nii oma asutuses kui ka linnas asuval projekti katsealal.

Õppekava „Seemnest sirgub puu“ /1.-3. klass, I kooliaste/

Õppekava „Seemnest sirgub puu“/(eelkooli lapsed – 6-7.a)/rus/

©2018 MTÜ Uus Sild. All Rights Reserved.

Search