banner 2

"UUS SILD - Keskkonnahariduskeskus" 

2017. a jaanuarist sai MTÜst „Uus Sild“ Põhjamaade Ministrite Nõukogu NORDEN poolt toetatava rahvusvahelise ökoprojekti „People´s Parks“ Narva initsiaator ja osaleja. Projekt algatas Narva linna uue „100 EV“ pargi loomise idee.

Projekti „People´s Parks“ tegevus oli suunatud linnavõimu ja kodanikuühiskonna vaheliste suhete arendamisele linnaruumi ümberkujundamisel (www.peoplesparks.ee, facebook – Narva PeoplesParks).

Projekt „People´s Parks“ jätkas oma tegevust „Narva linna ökoloogilise ümarlaua“ formaadis ning kätkeb endas suuremat teemade ringi, sh MTÜ «Uus Sild“ baasil keskkonnahariduskeskuse loomist. 

"Uus Sild-keskkonnahariduskeskuse" eesmärk:

  • “Keskkonnaalane haridus läbi praktilise kogemuse” – koolituste läbiviimine lasteaialastele, kooliõpilastele ning täiskasvanutele mõistliku tarbimise ja ökoloogilise elustiili teemadel;
  • „Linnaaedade maailm“ – linnaelanike, lasteaedade ja koolide kaasamine linnaruumi ümberkujundamisse: istikute kasvatamine linna haljastuseks.

"Uus Sild-Keskkonnahariduskeskus" alustas oma tegevust 2018.aastal ning paikneb VABA LOOME KESKUSe territooriumil (Vabaduse 20, Narva). Keskuse territooriumil olevas väikeses aias on võimalus läbi viia keskkonnaalast õppetööd rühmaga maks 25 inimest.

  • Olemas on peenrad seemnete külvamiseks ja seemikute kasvatamiseks;
  • On võimalus liikumismängude läbiviimiseks.

VABA LOOME KESKUSe suures saalis saab läbi viia rühmatunde 25-40 inimesele. Tehnilised vahendid on selleks olemas. Narva Keskkonnahariduskeskus asub vahetult tulevase, 5 hektaril paikneva linnapargi ääres, mille loomist alustati 2017.aastal.

2018.aasta sügiseks on plaanis parki istutada osa puudest. Eeldatavasti võtavad meie õpilaste rühmad puude istutamisest osa.

©2018 MTÜ Uus Sild. All Rights Reserved.

Search