Projekti võetakse:

 Noored

 Kuni 7-aastase lapsega kodus viibinud vanemad

 Vanuses (projektiga liitumise hetkel):

 • 16 kuni 24 aastat

 

 Haridustase (omandatud või katkestatud):

 • põhiharidus
 • keskharidus (sh keskeriharidus)
 • kutseharidus

 

 Positsioon tööturul:

 • ei ole vähemalt viimase 4 kuu jooksul olnud töösuhtes või tegutsenud FIE-na

  Osalejate vanus ja haridustase:

 • ei ole piiratud

 

 Positsioon tööturul:

 • vähemalt viimased 18 kuud mitte töötanud  enne projektiga liitumist

 

 

 Eritingimus:

 • kes viibib kodus kuni 7-aastase lapsega (nii lapse emad  kui ka isad)

Milleks on projekt ellu kutsutud:

Projekti eesmärk on anda osalejatele rohkem võimalusi praktilise töökogemuse saamiseks Narva linna ettevõtetes

 • Kui mingi eriala pakub Teile huvi, kuid Teil puudub selle eriala eripärasusest arusaamine – pakume Teile tutvumispraktikaläbimist (10 tööpäeva)
 • Kui Teil on mingi eriala omandatud, kuid puudub vastav töökogemus antud valdkonnas – pakume Teile tööpraktikaläbimist (2 kuud)

 

Lisavõimalused projektis:

 • tasuta karjäärinõustamine
 • tasuta psühholoogi nõustamine
 • Tööklubi (tööklubis pakutakse tasuta lõunasööke)

 

Osalejatele makstakse välja:

 • tööpraktikal – stipendium (3,84 eur/päevas) ja sõidukulude hüvitis (0,10 eur/km)
 • tööklubis – tasuta lõunasöögid ja sõidukulude hüvitis (0,10 eur/km)
 • psühholoogi / karjäärinõustamisel – sõidukulude hüvitis (0,10 eur/km)

  

Kuidas astuda projekti:

 

Projekti periood 01.07.2013 – 30.06.2015

Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toel

Euroopa Sotsiaalfond (ESF) – toetab algatusi, mis edendavad tööhõivet, panustavad inimeste kvalifikatsiooni edendamisse

 ja tõstavad töötajate konkurentsivõimet.