Projekt, mille nimetust tõlgitakse kui „ Mitmesugused eneserealiseerumise teed euroopa ühiskonnas“, teostub euroopa programmi “GRUNDTVIG” raamides ja on suunatud täiskasvanute õppe arendamisele.

Projekti initsiaatoriks ja koordineerijaks on õppekeskus MTÜ Uus Sild(Eesti). Partneriteks astusid Casa Seis (Portugal), Cappadocia Training Academy (Türgi), SINTAGMI s.r.l. (Itaalia). Projekti tähtsaimaks ülesandeks on kogemuse ja metoodikate vahetamine, aga ka abistava õppekursuse väljatöötamine täiskasvanute jaoks, kes ei ole hõivatud ametialases tegevuses, kuid kes soovivad muuta oma elu ning osaleda aktiivselt ühiskonna elus,.

10-tunnilisse abistavasse kursusesse lülitatakse sellised teemad nagu: tööhõive, väikeettevõtlus, vabatahtlik tegevus, ülevaade euroopa tööturust aga ka tegevuste liigid ja meetodid, mida partnerorganisatsioonid kasutavad õppurite õpetamisel ja toetamisel nende isikliku elutee otsingutes. Täpsemat informatsiooni projekti kohta saab projekti veebilehelt http://differentways-eu.weebly.com/from-estonia

Lisainformatsioon:

* Narva, Haigla 6, III korrus * +372 55508968 * info@uussild.ee

This project has been funded with support from the European Commission.