MTÜ Uus Sild on partneriks Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) poolt koordineeritavale programmile “Noorsootööasutuste kaudu raskemates oludes noorte jaoks tugimeetmete käivitamise ja rakendamise programm”, mis on seadnud eesmärgiks pakkuda 2016-2018 lisatuge ligi 8800-le 15-26 aastasele noorele.

Loe edasi: Noorsootööasutuste kaudu raskemates oludes noorte jaoks tugimeetmete käivitamise ja rakendamise...

Projekt, mille nimetust tõlgitakse kui „ Mitmesugused eneserealiseerumise teed euroopa ühiskonnas“, teostub euroopa programmi “GRUNDTVIG” raamides ja on suunatud täiskasvanute õppe arendamisele.

Loe edasi: Õpikoostööprojekt “Different ways of self-realisation in the European community” 2013-2015

Projekti võetakse:

 Noored

 Kuni 7-aastase lapsega kodus viibinud vanemad

 Vanuses (projektiga liitumise hetkel):

  • 16 kuni 24 aastat

 

 Haridustase (omandatud või katkestatud):

  • põhiharidus
  • keskharidus (sh keskeriharidus)
  • kutseharidus

 

 Positsioon tööturul:

  • ei ole vähemalt viimase 4 kuu jooksul olnud töösuhtes või tegutsenud FIE-na

  Osalejate vanus ja haridustase:

  • ei ole piiratud

 

 Positsioon tööturul:

  • vähemalt viimased 18 kuud mitte töötanud  enne projektiga liitumist

 

 

 Eritingimus:

  • kes viibib kodus kuni 7-aastase lapsega (nii lapse emad  kui ka isad)
Loe edasi: Projekt NR 1.3.0102.13-0453 «ANDKEM NOORTELE ROHKEM VÕIMALUSI!»

MTÜ Uus Sild

08.2012 – 08.2013

Leonardo da Vinci programmi alaprogramm „Tööturul olevad inimesed (People in the Labour Market, PLM)“

Loe edasi: Leonardo da Vinci PLM projekt „Edukas ettevõttepraktika - parem tulevik riskigrupis olevatele...