Abikoka koolitus.

240 t. Hind 2400.- eur*

Koolituse kava:

Nr.

Mooduli nimetus

Maht õppetundides kokku

1

Abikoka töö alused

8

2

Töö planeerimine ja korraldamine

8

3

Kaupade haldamine

16

4

Toidutoorme eeltöötlemine

16

5

Toitude valmistamine

24

6

Töökeskkond ja -ohutus

8

7

Klienditeenindus

40

8

Praktika

80

9

Eksam

8

*hind kehtib gruppidele  2-3 inimest

 

Õpitulemused

•              Õppija teab ja tunneb abikoka töö alused, oskab planeerida oma tööaega ning kinni pidada ajakavast.

•              Õppija tunneb toidu erinevaid külm- ja kuumtöötlemise  meetodeid ning enamkasutavat köögitehnikat, seadmeid ja abivahendeid kokatöös.

•              Õppija oskab järgida toiduhügieeni ja töötervishoiuohutuse nõudeid.

•              Õppija oskab käituda erinevates klienditeenindussituatsioonides.

•              Õppija on ette valmistatud Abikokk II kutseeksami sooritamiseks.

 

 

Kursuse läbiviijate kvalifikatsioon

Juri Tiner:

Haridus: Tallinna Polütehnilise kaubandus

kesk-eriharidus (toitlustusteenindus); Juril on pikaajaline kogemus koolituste läbiviimisel nii õpilastele kui ka täiskasvanutele (töötud, vaegkuuljad jt). Ta tunneb professionaalseid köögiseadmeid.

Lektori täiskasvanute koolitamise kogemus:  40 a.

 

Natalja Metelitsa:

Haridus: Tallina Meditsiinikool- Üldõde

kõrgharidus; täiskasvanute koolitaja/ andragoog VI kutsetunnistus. Natalja on valitud Ida-Virumaa 2009. a. Aasta Koolitajaks. 

Lektori täiskasvanute koolitamise kogemus:  11 a.